Κλειστό

Academic Writing (Very Urgent) -- 2

More details in chat, i need a report for our company, only academic writers who have experience in technical and academic writing, native only.

Deadline is 20 to 24 hours. don't bid you are afraid of deadline

Ικανότητες: Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Τεχνική Συγγραφή

Περισσότερα: writing center hours, show don t tell writing, creative writing where would you go looking for food if you don t have any, becoming an academic writer 50 exercises for paced productive and powerful writing, academic freelance writer native speaking english writers a zwriters uk london e11, writing report on childs conduct in academic, native arabic speaking financial related content writing, experience academic writing, ads don`t appear gumtree, bid writing work, bid writing assignmnets, bid writing essays, bid writing masters thesis, don`t trust friendster graphics, bid writing press release

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 204 αξιολογήσεις ) ISLAMABAD, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #11797011

28 freelancers are bidding on average $28 for this job

$45 USD σε 1 μέρα
(304 Αξιολογήσεις)
6.9
writings254

I am a proficient Academic Writer with expertise in various fields and have many years of Academic Writing experience. I believe in offering top-notch, original academic assistance at reasonable rates to my clients. I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(127 Αξιολογήσεις)
6.0
$55 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.9
citijayamala

Expert in Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good quality and on time. Expert in referencing and will delive Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
pirouzbehrooz

I have M.Sc. in engineering and more than 10 years of experience as an engineer and researcher. More than 40 papers, seven books, and one standard. In my profile, I attached some of my papers and books and samples of m Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.5
norsedeuce

Hi! I'd love to discuss your project with you further! As you'll note from my profile, I'm quite comfortable with academic writing, and as previous clients can attest, I pride myself on high-quality work. I'm not ha Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.8
$35 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
5.0
empresssofy

Dear Hiring Manager, My name is Sofia and I believe I am the best fit for this Job. I have 8 years experience in academic writing. I am proficient with the different styles of writing. I have a strong distaste fo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.2
$15 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
asharfraz

dear sir/madam, i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, besides this, i am a versatile writer who can cover a range of nearly all subjects excluding finance, i ha Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
JawadIT

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
$25 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
Deji88

Hello, I understand you need an academic writer to compose a report for your company. I am readily available to offer you my professional service as an academic writer. I am a writer who has exceptional flair and ta Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.7
Delilah2306

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
daniniazi94

• At incipient l assure to ameliorate and expedite the work, underscore that it will prove to be the lucid satisfaction for the client as well as l would be accountable for the job. After checking, you can offer remune Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
Proprof

Hi, Please see my profile for my services. I can help you really quick and professionally. Regards, Proprof

$55 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
mcollinscalz

Hello! My name is Collins and I think I can deliver some great work for you. I am a professional writer with 3 published books and dozens unpublished novels. In my record I have also written 10 published eBooks on Am Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
Zaighamzia

Hi there mate, I would love to work for you. I have a strong background at writing articles and content. I have written a lot of academic articles and eBooks. I will send you my previous sample so that you can have Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.7
naheddalkayyali

I am a native Arabic Speaker with professional English language skills and I am ready o start working on writing the report immediately in order to meet the deadline and provide you with accurate report I can do a Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4