Κλειστό

Academic Writing (Very Urgent) -- 2

29 freelancers are bidding on average $28 for this job

$45 USD σε 1 μέρα
(301 Αξιολογήσεις)
6.9
writings254

I am a proficient Academic Writer with expertise in various fields and have many years of Academic Writing experience. I believe in offering top-notch, original academic assistance at reasonable rates to my clients. I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(127 Αξιολογήσεις)
6.0
citijayamala

Expert in Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good quality and on time. Expert in referencing and will delive Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
5.9
$55 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.9
$15 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.3
pirouzbehrooz

I have M.Sc. in engineering and more than 10 years of experience as an engineer and researcher. More than 40 papers, seven books, and one standard. In my profile, I attached some of my papers and books and samples of m Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.4
JawadIT

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
$35 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
5.0
norsedeuce

Hi! I'd love to discuss your project with you further! As you'll note from my profile, I'm quite comfortable with academic writing, and as previous clients can attest, I pride myself on high-quality work. I'm not ha Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
asharfraz

dear sir/madam, i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, besides this, i am a versatile writer who can cover a range of nearly all subjects excluding finance, i ha Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
empresssofy

Dear Hiring Manager, My name is Sofia and I believe I am the best fit for this Job. I have 8 years experience in academic writing. I am proficient with the different styles of writing. I have a strong distaste fo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
5.0
Deji88

Hello, I understand you need an academic writer to compose a report for your company. I am readily available to offer you my professional service as an academic writer. I am a writer who has exceptional flair and ta Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
Delilah2306

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
daniniazi94

• At incipient l assure to ameliorate and expedite the work, underscore that it will prove to be the lucid satisfaction for the client as well as l would be accountable for the job. After checking, you can offer remune Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
Tomsky22

Hi, I am interested in your project and I'm very much capable of handling it well. I assure you of a quality work. Kindly contact me anytime you need me. I will gladly respond as fast as possible. Thank you. Regards, Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
Proprof

Hi, Please see my profile for my services. I can help you really quick and professionally. Regards, Proprof

$55 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
mcollinscalz

Hello! My name is Collins and I think I can deliver some great work for you. I am a professional writer with 3 published books and dozens unpublished novels. In my record I have also written 10 published eBooks on Am Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.2
Zaighamzia

Hi there mate, I would love to work for you. I have a strong background at writing articles and content. I have written a lot of academic articles and eBooks. I will send you my previous sample so that you can have Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.7