Κλειστό

Academic Writing (Very Urgent)

16 freelancers are bidding on average $38 for this job

silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with a young son, so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and don’t outsource my work. I'm sensitive to what makes for a "good read," having had the Περισσότερα

$187 USD σε 1 μέρα
(149 Αξιολογήσεις)
6.5
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English Literature. Experience: I am doing academic assignments from more t Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
6.1
alexy9

i am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(103 Αξιολογήσεις)
5.5
$15 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
pirouzbehrooz

I have M.Sc. in engineering and more than 10 years of experience as an engineer and researcher. More than 40 papers, seven books, and one standard. In my profile, I attached some of my papers and books and samples of m Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.3
atiqbd

Dear Hiring Manager I have relevant sort of writing expertise and know every type of referencing style along with assurance of plagiarism free text. Lets discuss sir.

$50 USD σε 0 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.0
AccountingStar

Hi, there I am ACCA Member (world-est largest Accountancy body), MBA ,BSc UK. I am Professional Content and Academic Writer with over 3 years of experience in the domain of writings. As your requirement is to wri Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.9
creativewriter7

Hi, I’ll write your required academic writng within 20 hours that will be SPECIAL, error free, 100% unique and appealing to the readers. Looking forward to discussing the job... Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.3
ansarlatif

I recently have published articles in world renowned journals like IEEE and IJSH. Please give me a chance to deliver you the best.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shwetaraina73

i assure i will get your project done on time.. i am very good at typing so u should give me the chance of getting your project done by me

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ujjwalconcepts

Hi I am Ujjwal. Looking ahead to work with you on this project Once awarded can submit the project in required time and with required quality

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Debjani01

i am very efficient in this kind of writing.

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hrishikeshkalit9

plz appoint me to do this job..

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0