Ολοκληρωμένο

Academic Writing / Research Papaer

Issue: Iran-U.A.E dispute in regards to the 3 Islands (Abu Musa, Greater and Lesser Tunb) I would like a full and thorough, specified and detailed research paper with legal analysis of the issue and what laws govern the issue internationally and in the conclusion my opinion as i am to defend and explain the U.A.E point of view. I would like the research paper not to be under 20 pages and to include a reference page at the end instead of footnotes. I would like the research paper format to be APA but instead of putting the references at the end of the quotation i would like it to be on a separate reference page at the end of the research.

Ικανότητες: Ιστορικό, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή, Έρευνα, Research Writing

Περισσότερα: academic research writing accounts, step in writing academic research, skills required i writing academic research in educational psychology, phd research on impact of vocabulary size in writing academic processes, assury the needed premise for a given report write a report of not less than two hundred words using the schematic method, academic research writing, research and academic writing, tourism report write sample, report write yoga, sql report write, academic article research writing, spss report write, report write restaurant, investment report write, restaurant project report write, research purpose academic writing qualifies effective research, cricket report write, safety report write, academic research writing software, report write, writing academic research project, academic research writing skills islamabad, research summary report write, report write words, data processing academic research writing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Sabah Al Salem, Kuwait

Ταυτότητα Εργασίας: #12178751

Ανατέθηκε στον:

DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(800 Αξιολογήσεις)
7.5

34 freelancers are bidding on average $156 for this job

$194 USD σε 3 μέρες
(510 Αξιολογήσεις)
8.0
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
7.2
$150 USD σε 3 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
7.2
movita1

Hi, I am in United Nations HRD, A professional academic writer having 6 years writing experience at the University level. I have also written A grade research papers, dissertations, assignments and essays. This expe Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(196 Αξιολογήσεις)
6.8
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. We have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pr Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(242 Αξιολογήσεις)
7.0
Smartwriter89

A proposal has not yet been provided

$263 USD σε 5 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.4
Character7

I am confident in working on your project based on the project requirements. I am well versed in content and creative writing. I am the best freelancer for this project. Kindly assign it to me.

$155 USD σε 3 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
6.5
$200 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.7
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.7
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.9
suyashdhoot

Hi I am Master of Science in law and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies o Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
kanchana1974

Hi, I am an English literature graduate with MBA and an experienced Business consulting Professional. I would be able to do Iran-U.A.E academic assignment as per your requirements. I have good experience in Περισσότερα

$125 USD σε 7 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.4
uksyashmak

I am an experienced academic writer and working here since long time. Freelancer.com is just a platform for me. I do extensive research on the topic and come up with excellent quality paper. I am familiar with Referenc Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.4
laxiconsagaity

I will complete your project in respect of all standardized parts introduction (research gap, research question, research objective) Literature Review, Research Methodology (investigation technique, sampling technique, Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.4
glendabill

Hello dear! Welcome with your project. I have checked your requirements on this research paper. Please reply to discuss more on your project. Also, upload if there is any additional instruction. Awaiting your reply. Th Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.7
$222 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
IdealAftab

Hello I am an experienced Research and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English Literature. Experience: I am doing academic assignments from more Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
5.7
citijayamala

Expert in Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good quality and on time. Expert in referencing and will delive Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.1
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2