Ολοκληρωμένο

Academic Writing Psychology

Ανατέθηκε στον:

Haaly

Dear I can perfectly write, edit and proof read your document. I will correct grammar, delete redundancies, fix problem sentences and even sharpen vocabulary. I also edit for overall wordiness, replace ina Περισσότερα

£92 GBP σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.3

25 freelancers are bidding on average £63 for this job

JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

£66 GBP σε 3 μέρες
(575 Αξιολογήσεις)
7.9
£28 GBP σε 1 μέρα
(494 Αξιολογήσεις)
7.9
£30 GBP σε 3 μέρες
(616 Αξιολογήσεις)
7.3
writerforum91

Hi I am Monica I will write 1000 words for you related to advantages and disadvantages of neuroimaging as a technique for understanding the neural basis of behaviour " Please message me for more details.

£100 GBP σε 2 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
7.3
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing & Finance and worked for six years in McKinsey as a Lead Strategy Consultant. I have written 1000+ Academic Assignments which include a variety of subjects like Marketing, Busines Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
7.1
Naeem2011

Proficient in APA, MLA, Harvard, Chicago style and many others- 7 years of working experience with APA and MLA style and 9 years of academic writing experience, I have the predilection and tenacity to do research on th Περισσότερα

£111 GBP σε 1 μέρα
(123 Αξιολογήσεις)
5.8
rifamorejo

I did graduation in Psychology from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Di Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
glendabill

Hello friend, welcome with your project. I have checked your requirements on this academic piece and I would also request you to check what my clients have said about my work:) Please reply to discuss more on your proj Περισσότερα

£45 GBP σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.6
harryfisher93

Hi, I would love to assist with this Psychology Assignment. Kindly message me and you can share more details. Regards Harry

£60 GBP σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.3
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me for this project? I will professionally write the paper as per your requirements and then deliver within your deadline. Please, note that I am a professional writer, editor and proofreader w Περισσότερα

£50 GBP σε 2 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.5
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

£166 GBP σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
kaaouma

I'm a BSc degree holder in science, Bachelor degree in commerce and a master degree holder in strategic management. I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Busin Περισσότερα

£83 GBP σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.0
Karmike

G'day mate! I would like to offer you my services to complete your task. I have catered this industry for the past 4 years and counting and would consider myself to be the best candidate for the job. Kindly allow me Περισσότερα

£38 GBP σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
4.9
mugheescheema

Hey , I can perfectly write the Advantages and disadvantages of neuroimaging for you. I have experience in Academic writing and assure you the best quality work. With latest format and using proper referencing st Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
saniafashion1

A proposal has not yet been provided

£55 GBP σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
WordPerfect24

Greetings! Do you need readable, accurate and specific academic writing for your project? I am here to help you as an academic writer and proofreader. I can assure you the high quality work enriched with creativity. Περισσότερα

£73 GBP σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
stemic

I have been writing research works, thesis, essays, reviews, editing works and cvs among others and have the capacity to deliver a high quality and plagiarism free work within your budget. I have examined your instruct Περισσότερα

£33 GBP σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
arizonawriter

Hello, the person you are looking for is me. I am a versatile, hard-working, native English writer who produces great work for my clients. Looking forward to working with you, thanks.

£38 GBP σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
3.9
jcyujay1

A proposal has not yet been provided

£46 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6