Ακυρώθηκε

Academic Writing on Medicine

21 freelancers are bidding on average $1862 for this job

$1501 USD σε 5 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested i Περισσότερα

$1666 USD σε 25 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
$1500 USD σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.1
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You ma Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.5
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$2631 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
jdheinz

Good Day, I am a US Masters educated researcher and journalism with extensive experience writing on topics in mental health, medicine and public health. I am currently based in Stuttgart, Germany and would be extrem Περισσότερα

$2222 USD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
6.1
rifamorejo

I did graduation in Medical Sciences from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thes Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.4
stefyx

Hi there! I'm a medical student and I've been doing academic writing for several years now, mainly working on business papers but not only. I provide high quality work, I'm a good researcher and I'm highly attent Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.0
oliviagates001

Hello, I am MBBS doctor and psychologist and working as an editor, proof-reader and academic writer as a part time work. I am an expert in paper related to medicine and psychology and wrote more than 20 journal for my Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. I am ready to start immediately and give you regular updates on the progre Περισσότερα

$2500 USD σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.1
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$1500 USD σε 8 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
suki146

Hello, I am a professional writer and I have been working for different organizations for years. I am experienced and I can assure that you will not regret choosing me. I have done a lot of Academic work related to dif Περισσότερα

$1611 USD σε 15 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.0
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
4.9
osamaaqeel86

Hello friend, For high quality medical academic writing contact me. I am a professional medical Writing expert, I have expertise in Medicine, Neurology, Anaesthesia, Paeds, ENT, and osteoarthritis etc. I have been invo Περισσότερα

$1500 USD σε 8 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.2
LordDickson

Hello, good day. I am an experienced writer, editor and proofreader. I have experience in writing academic, technical and SEO articles. Am ready to begin immediately and I will be available for any interview by you. Th Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
ismail7320

hi sir, I am basith expertise in academic writing, medical writing. I have written many projects, academic articles, research papers in medicine topics like asthma, cardiology, euthanasia, health, psychology and Περισσότερα

$3000 USD σε 8 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
expertwriter2010

Hello, Please consider me for high quality work. I have worked on more than 200 similar jobs and with my vast experience on this type of work; I am 100% confident that I will give you high quality work. Check my Περισσότερα

$1500 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.3
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
heerkhan78

A proposal has not yet been provided

$1945 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
CreativeWords67

In case of any academic writing project you have, I'm here to help you. Just send me the details in my inbox.I'm here 24/7 offering the best communication to help you with urgent needs. Quality is guaranteed!I prefer y Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
1.5