Ακυρώθηκε

Academic Writing on Medicine

20 freelancers are bidding on average $1844 for this job

$1501 USD σε 5 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
7.5
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested i Περισσότερα

$1666 USD σε 25 μέρες
(325 Αξιολογήσεις)
7.5
rifamorejo

I did graduation in Medical Sciences from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thes Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
7.2
$1500 USD σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You ma Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.0
osamaaqeel86

Hello friend, For high quality medical academic writing contact me. I am a professional medical Writing expert, I have expertise in Medicine, Neurology, Anaesthesia, Paeds, ENT, and osteoarthritis etc. I have been invo Περισσότερα

$1500 USD σε 8 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.8
expertwriter2010

Hello, Please consider me for high quality work. I have worked on more than 200 similar jobs and with my vast experience on this type of work; I am 100% confident that I will give you high quality work. Check my Περισσότερα

$1500 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.6
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$2631 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.5
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. I am ready to start immediately and give you regular updates on the progre Περισσότερα

$2500 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.3
suki146

Hello, I am a professional writer and I have been working for different organizations for years. I am experienced and I can assure that you will not regret choosing me. I have done a lot of Academic work related to dif Περισσότερα

$1611 USD σε 15 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.3
stefyx

Hi there! I'm a medical student and I've been doing academic writing for several years now, mainly working on business papers but not only. I provide high quality work, I'm a good researcher and I'm highly attent Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$1500 USD σε 8 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
LordDickson

Hello, good day. I am an experienced writer, editor and proofreader. I have experience in writing academic, technical and SEO articles. Am ready to begin immediately and I will be available for any interview by you. Th Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.1
ismail7320

hi sir, I am basith expertise in academic writing, medical writing. I have written many projects, academic articles, research papers in medicine topics like asthma, cardiology, euthanasia, health, psychology and Περισσότερα

$3000 USD σε 8 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
CreativeWords67

In case of any academic writing project you have, I'm here to help you. Just send me the details in my inbox.I'm here 24/7 offering the best communication to help you with urgent needs. Quality is guaranteed!I prefer y Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
heerkhan78

A proposal has not yet been provided

$1945 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
Atmospheread

My experience revolves around the areas of writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Blog writing,Excel, Data Entry, Data Analysis, Website writing , Thesis writing , Research work , Academic w Περισσότερα

$1500 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.6
Femiabi

Dear Hiring Manager: I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your work done excellently. I am confident; I can take up your project and do it with perfection. I have an ex Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.1