Ακυρώθηκε

Academic Writing - 17/10/2016 01:42 EDT

I order English editing of my academic paper.

I'm professor of Japanese university; my academic paper area is finance. I expect editing "only grammatical errors", and dead line is 7 am, 18/Oct in Tokyo time.

I plane to pay under 30,000 yen.

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: writing academic business plan, scientific writing academic writing, writing academic research project, writing academic article software, writing academic profile, writing academic story, writing academic report case studies, writing academic proposal, writing academic companies experience, technical writing academic writing, compare contrast business writing academic writing, writing academic documents, processing writing academic, writing academic assighnments, writing academic conversions

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Shibuya-ku, Japan

Ταυτότητα Εργασίας: #11809692

42 freelancers are bidding on average ¥37112 for this job

profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(639 Αξιολογήσεις)
0.0
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

¥52631 JPY σε 10 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
0.0
dextrouswriter

A proposal has not yet been provided

¥25555 JPY σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
oryt

Hello Sir I have seen your requirement for the task and I can assure you that I will provide you with the best quality work according ro your needs.I have done a lot of freelance work for different univeristy courses a Περισσότερα

¥33333 JPY σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(1173 Αξιολογήσεις)
0.0
writinginvaderz

A proposal has not yet been provided

¥33333 JPY σε 2 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
0.0
otuniyiridwan

Hi! My specialty is writing articles and blog post, although I excel at other writing jobs too. I am a savvy writer and conscious learner with a degree in Metallurgical and Materials Engineering and more than a year e Περισσότερα

¥28888 JPY σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
¥26315 JPY σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
0.0
LordDickson

Hello, good day. I am an experienced writer, editor and proofreader. I have experience in writing academic, technical and SEO articles. Am ready to begin immediately and I will be available for any interview by you. Th Περισσότερα

¥25000 JPY σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
0.0
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
0.0
Nithyanvi

A proposal has not yet been provided

¥55555 JPY σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ainee456

I can do as per your requirements as this is my key area of expertise so please discuss in detail regarding budget,requirements and timeframe as [login to view URL]

¥29444 JPY σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Quicklancer15

Hello Professor, I have seen your instructions and would be the ideal freelancer for this project. I am a native English speaker, and I have experience handling similar projects. I have carried out numerous proo Περισσότερα

¥30000 JPY σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
sairaanwar

i can do this according to your requirements feel free to hire me i have experience in this field thank you i have Grammar and spelling tools to fix the errors.

¥30000 JPY σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
suyashdhoot

Hi I am MBA and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creating research b Περισσότερα

¥25000 JPY σε 2 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible edit with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may look at Περισσότερα

¥26000 JPY σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmoodmentor

I am a doctoral student and my specialization is in business administration. I can do it for you. You can trust on me on this. Best wishes

¥62222 JPY σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anitavoi

Hello, dear employer My name is Ana and I work full time as a qualified EFL English teacher and part-time I am a freelancer. • Being a teacher, one of my daily occupations is correcting and improving students' wr Περισσότερα

¥25000 JPY σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
0.0
stefyx

Hello there! I have a Bachelors and Masters in Business Management and I'm highly experienced in writing about topics such as: Finance, Management, Marketing, CSR, Innovation, Cultural Management, etc. I've been Περισσότερα

¥30000 JPY σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
0.0
mahwishnamdar

Dear employer, I will check your paper for grammatical mistakes in your budget. I will fix all the errors, and I will mark all the changes that I do. I am sure working with me will be a good experience for you. P Περισσότερα

¥30000 JPY σε 2 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
0.0