Ολοκληρωμένο

Academic Writing

Ανατέθηκε στον/στην:

Ingasia

After reading the subject of this analysis I have established that is an area that I have written many article. Management being the aspect of controlling, organizing and directing resources. it is critical in project Περισσότερα

£21 GBP σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4

43 freelancers are bidding on average £82 for this job

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2075; My Profile Link: [url removed, login to view] Περισσότερα

£60 GBP σε 2 μέρες
(1620 Αξιολογήσεις)
9.0
ameenulhaq66

A proposal has not yet been provided

£33 GBP σε 1 μέρα
(1166 Αξιολογήσεις)
8.6
topacademics

A proposal has not yet been provided

£100 GBP σε 1 μέρα
(475 Αξιολογήσεις)
7.9
pavi87june

Hi, The subject looks cool and interesting. I would love to work n this. Kindly check my profile and reviews for my experience in academic writing. Regards Pavi

£100 GBP σε 3 μέρες
(727 Αξιολογήσεις)
7.9
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details. I have done various assignments and essays related to project management. I can share my samples with you. I will write an academic article for you related to Can Περισσότερα

£99 GBP σε 3 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
7.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(768 Αξιολογήσεις)
7.5
crispwriter

I am ready to provide topnotch work, guaranteed free from plagiarism. Hire me to build new business relationship.

£69 GBP σε 2 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, His Περισσότερα

£33 GBP σε 4 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
7.1
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

£43 GBP σε 1 μέρα
(366 Αξιολογήσεις)
6.8
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.5
charleslimnet

I possess exceptional academic writing skills in case studies, essay, literature review, research, thesis, and dissertation. I have successfully completed over 3000 related projects and the responses are positively ove Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.3
£85 GBP σε 2 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.1
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.7
patmu

Hello my name is Patrick, a graduate in project management with over 5 years experience in delivering high quality research projects. My work is rated top notch due to due diligence and commitment to quality. I am comm Περισσότερα

£98 GBP σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
6.4
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
saminakiran2

A proposal has not yet been provided

£55 GBP σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.2
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more than 4 years Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.4
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may Περισσότερα

£60 GBP σε 4 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.5