Ολοκληρωμένο

Academic Writing

A critical writing of the following subject:

Can a project be successful and fail at the same time?

This is got MSc Project Management

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: academic writing project management 2000 words research paper, academic writing - project management 2000 words research paper, project management topic research writing, freelance project management writing, business writing project management, academic proposal project management, academic writers project management wanted, good ratio project management time, part time project management, project management report writing, time project management php mysql, ready exciting time project management, project management php mysql time free

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Timperley, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12016470

Ανατέθηκε στον:

Ingasia

After reading the subject of this analysis I have established that is an area that I have written many article. Management being the aspect of controlling, organizing and directing resources. it is critical in project Περισσότερα

£21 GBP σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4

43 freelancers are bidding on average £82 for this job

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2075; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

£60 GBP σε 2 μέρες
(1620 Αξιολογήσεις)
9.0
ameenulhaq66

A proposal has not yet been provided

£33 GBP σε 1 μέρα
(1166 Αξιολογήσεις)
8.6
topacademics

A proposal has not yet been provided

£100 GBP σε 1 μέρα
(475 Αξιολογήσεις)
7.9
pavi87june

Hi, The subject looks cool and interesting. I would love to work n this. Kindly check my profile and reviews for my experience in academic writing. Regards Pavi

£100 GBP σε 3 μέρες
(727 Αξιολογήσεις)
7.9
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details. I have done various assignments and essays related to project management. I can share my samples with you. I will write an academic article for you related to Can Περισσότερα

£99 GBP σε 3 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
7.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(768 Αξιολογήσεις)
7.5
crispwriter

I am ready to provide topnotch work, guaranteed free from plagiarism. Hire me to build new business relationship.

£69 GBP σε 2 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, His Περισσότερα

£33 GBP σε 4 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
7.1
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

£43 GBP σε 1 μέρα
(366 Αξιολογήσεις)
6.8
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.5
charleslimnet

I possess exceptional academic writing skills in case studies, essay, literature review, research, thesis, and dissertation. I have successfully completed over 3000 related projects and the responses are positively ove Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.3
£85 GBP σε 2 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.1
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.7
patmu

Hello my name is Patrick, a graduate in project management with over 5 years experience in delivering high quality research projects. My work is rated top notch due to due diligence and commitment to quality. I am comm Περισσότερα

£98 GBP σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
6.4
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
saminakiran2

A proposal has not yet been provided

£55 GBP σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.2
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more than 4 years Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.4
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may Περισσότερα

£60 GBP σε 4 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.5