Ακυρώθηκε

Academic Writing

23 freelancers are bidding on average £315 for this job

writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details. I will surely do research on your paper. Please share the topic with me and other details.I can share my samples of research paper.

£250 GBP σε 2 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
8.1
academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(764 Αξιολογήσεις)
8.1
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

£300 GBP σε 10 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.1
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£264 GBP σε 5 μέρες
(331 Αξιολογήσεις)
7.6
saminakiran2

Dear employer i have done many research projects and [login to view URL] of my work will be shared on request.

£250 GBP σε 3 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.0
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
Naeem2011

Proficient in APA, MLA, Harvard, Chicago style and many others- 7 years of working experience with APA and MLA style and 9 years of academic writing experience, I have the predilection and tenacity to do research on th Περισσότερα

£277 GBP σε 5 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.1
AkhilWP

Hey there, please elaborate the project, just typing research work is not enough, Looking forward for your message.

£250 GBP σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.2
osamaaqeel86

Hello Buddy, I am a professional academic and Technical writer. I have expertise and required skills to meet and do any kind of research writing. I have the lots of ideas and material with sharp research and developme Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.7
Arjun1106

I am Arjun Singh. I read your project description and understood you need the following: [login to view URL] work. If I am missing something, please let me know. I will charge $300 for your project. (Along with FRE Περισσότερα

£300 GBP σε 4 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.1
mukhtar7861

Dear Client, I am interested in working on your Academic Writing project. I have Ph.D. in biomedical sciences with several years experience in academic writing. My previous track record in academic writing, editi Περισσότερα

£500 GBP σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.6
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

£250 GBP σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
alexy9

i am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
5.5
£250 GBP σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.2
PRDAnalyst

Hi, I am a management professional and work on various form of academic reports, scientific writings and research based case studies. I am interested in the work and would like to discuss this further. Kind Regards, PR Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.3
£250 GBP σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.3
haris021

I have Bachelors degree in Electrical Engineering and holds Masters degree in Energy Systems Engineering with over 3 years of experience. I have written several articles including a research paper submitted recently to Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
iddareen

I am a professional freelance writer available to assist you 24/7. I am responsible, hardworking and conscientious writer who is ready to help you where I can. My vast experience in this field pushes me to focus on qua Περισσότερα

£250 GBP σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.0
rachelkaranja99

I am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

£250 GBP σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.1
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

£750 GBP σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2