Κλειστό

Academic Writing

5 page paper on incorporating spirituality into medical practice, I researched all the academic articles, the outline is done and main points are written I need help proof reading and putting it all together.

Δεξιότητες: Research Writing

Δείτε περισσότερα: need help academic writing, need help writing proforma, writing academic business plan, writing academic research project, writing academic article software, writing academic profile, writing academic story, writing academic proposal, writing academic companies experience, need help reading writing, writing tagline need help, processing writing academic, writing academic conversions

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

ID Εργασίας: #11791426

62 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $92 γι' αυτή τη δουλειά

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$115 CAD σε 2 μέρες
(1610 Αξιολογήσεις)
9.0
academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(671 Αξιολογήσεις)
7.9
Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$45 CAD σε 3 μέρες
(771 Αξιολογήσεις)
7.8
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$77 CAD σε 3 μέρες
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
$111 CAD σε 3 μέρες
(473 Αξιολογήσεις)
7.9
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$60 CAD σε 3 μέρες
(754 Αξιολογήσεις)
7.5
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$75 CAD σε 3 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
$80 CAD σε 1 μέρα
(194 Αξιολογήσεις)
7.1
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.8
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$80 CAD σε 2 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
6.5
$35 CAD σε 0 μέρες
(374 Αξιολογήσεις)
7.0
$45 CAD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.2
softechinfinites

Hello, I have 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$84 CAD σε 3 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
6.4
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$54 CAD σε 2 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.6
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

$55 CAD σε 4 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
6.5
Haaly

Dear I can perfectly edit and proof read your document. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will correct grammar, delete redundancies, fix problem sentences and even sharpen vocabulary Περισσότερα

$147 CAD σε 3 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.1
mudassariqbal58

Dear hiring manager, Thank you for this wonderful opportunity. Your job post has caught my attention because I'm a technical writing addict and I’m considering your job for me with these required capabilities. I hav Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.7
Naeem2011

As a proofreader and editor, I am experienced and knowledgeable, with an eye for details. I have the tenacity and predilection to proofread and edit books, magazines, websites, as well as publications aimed at special Περισσότερα

$66 CAD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
5.8
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.9