Κλειστό

Academic Writing

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Academic Writing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $30 - $250 AUD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: give detailed description strategic possible options, writing academic research project, writing academic article software, writing academic profile, writing academic story, writing academic report case studies, writing academic proposal, writing academic companies experience, technical writing academic writing, detailed description functional flowchart, compare contrast business writing academic writing, writing academic documents, processing writing academic, writing academic assighnments, writing academic conversions

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11714095

68 freelancers are bidding on average $122 for this job

writerforum91

Hi I hope you are doing good. Can I please see the complete details of the project. I have over 5 years of experience in the field of academic writing. I would love to work for you!

$130 AUD σε 3 μέρες
(344 Αξιολογήσεις)
8.0
$105 AUD σε 3 μέρες
(594 Αξιολογήσεις)
8.1
algoszones

Hi - I can perfectly write your paper. 0% plagiarism is guaranteed. The latest, strong and, credible sources will be used. As well, I'll be finishing it off ahead of your deadline to make sure we have time for Περισσότερα

$130 AUD σε 3 μέρες
(824 Αξιολογήσεις)
8.2
academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

$150 AUD σε 4 μέρες
(730 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(602 Αξιολογήσεις)
8.0
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(981 Αξιολογήσεις)
7.8
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$60 AUD σε 3 μέρες
(618 Αξιολογήσεις)
7.3
$60 AUD σε 3 μέρες
(726 Αξιολογήσεις)
7.5
$80 AUD σε 3 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.4
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your academic research project. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing Περισσότερα

$85 AUD σε 3 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
7.6
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(314 Αξιολογήσεις)
7.3
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$157 AUD σε 3 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.2
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. We have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pr Περισσότερα

$147 AUD σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this c Περισσότερα

$84 AUD σε 3 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.9
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic papers. Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
7.1
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.9
saminakiran2

Dear employer i can handle your [login to view URL] share more [login to view URL] of my work will be shared on request.

$35 AUD σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
6.5
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$77 AUD σε 2 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.4
charleslimnet

Hello, I am an excellent, reliable and accurate business, economics, accounting and finance specialist. I hold MBA (Strategic Management) [login to view URL] (Finance and Marketing) & CPA.K (Accounting and Finance.) I have experienc Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
6.8