Ολοκληρωμένο

Academic Writing

Ανατέθηκε στον:

sabirshah4545

We are a team of experts which are dealing with various projects such as writing, technical writing, Engineering, PCB designing, FPGA, Verilog /VHDL, MATLAB, Mathematics, Calculus, SPSS, Statistic, CUDA, OpenGL, Patter Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(172 Αξιολογήσεις)
6.0

8 freelancers are bidding on average $25 for this job

RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(314 Αξιολογήσεις)
7.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.8
$35 CAD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
hsh564cf84accd96

Hi there, I’d like to consider for your writing position. I’m a strategic writer with a strong background developing online content, including blog posts, social media posts, articles, press releases and other branded Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
sammoonmode

A proposal has not yet been provided

$10 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goldenhat

I can do this perfectly

$15 CAD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kabweremandela

Have over five years experience in academic writing. My work is always original and best quality ever. I ensure that assignment is delivered in time. Welcome.

$20 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Iqtadar

A proposal has not yet been provided

$28 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0