Κλειστό

Academic Writing

Write a 1500-word reflective evaluation investigati

ng the history of the treatment of

Indigenous Australians over the last century. How d

o you think this history should impact

upon the ethical practice of engineering? How would

this influence you in communicating

with Aboriginal communities and representatives as

an engineer?

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: writing practice, writing evaluation, writing communities, writing a treatment, the history of writing, reflective writing, practice writing, history of writing, century engineering, writing academic story, writing academic report case studies, writing academic proposal, writing academic companies experience, technical writing academic writing, compare contrast business writing academic writing, writing academic documents, processing writing academic, writing academic assighnments, writing academic conversions

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #10391584

39 freelancers are bidding on average $95 for this job

RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(321 Αξιολογήσεις)
7.2
alibutt2014

Hi There — I’ve been in the academic writing field for the past 5 years. What’s more! I have taught professional writing for many years at the university level, and I’m obsessed with impeccable grammar and spelling. My Περισσότερα

$123 AUD σε 2 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.0
$85 AUD σε 2 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.1
sheak

Hello! Being a professional and one of the most experienced academic writers with hundreds of reviews on this website, I would love to do this project for you. I have read all the requirements carefully and your projec Περισσότερα

$84 AUD σε 2 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.3
$50 AUD σε 3 μέρες
(519 Αξιολογήσεις)
7.1
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$74 AUD σε 3 μέρες
(660 Αξιολογήσεις)
7.3
Faraz281

Hello! I am the right choice for this project. I have my own team of writers and we are formerly named as “ACADEMICSASSISTANT”. We are very experienced in academic writing. Quality Guaranteed with 2 step proofreading p Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
6.6
Emam9109

Hi, I am a professional writer, and I have some expert academic writers. I always check and recheck before sending to the client. Do not worry about the deadline. I am eagerly waiting for your response. Thanks with bes Περισσότερα

$66 AUD σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, contact me for high quality work delivered on time. I will work on you paper personally since i do not outsource some of the writers will outsource your paper which might delay the delivery time , this guarantee Περισσότερα

$84 AUD σε 2 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.5
$80 AUD σε 0 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
6.5
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$100 AUD σε 2 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.4
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. I have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pro Περισσότερα

$147 AUD σε 5 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
6.7
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.8
DominiqueFranc

Greetings! After going through your project description, I am excited to work on this project. I am experienced freelancer and fully capable to produce TOP notch work according to your requirements. Contact me to discu Περισσότερα

$105 AUD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.4
$72 AUD σε 1 μέρα
(192 Αξιολογήσεις)
6.1
Ezinewriters

Sir, I have gone through your project description and everything is quite clear to me. I'm a very proficient and experienced writer. I have all it will take to execute this project to your ultimate satisfaction. Coinci Περισσότερα

$40 AUD σε 2 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.3
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with a young son, so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and don’t outsource my work. I'm sensitive to what makes for a "good read," having had the Περισσότερα

$90 AUD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.0
patmu

Hello, I am Patrick, a graduate with over 5 years experience in delivering outstanding reports on aboriginals group of people worth being published in reputable journals. I have looked at the requirements and will del Περισσότερα

$133 AUD σε 3 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
6.4
tonnyKlein

Dear sir/Madam, I believe I’m the best candidate you looking for. Being a MASTERS GURU in Academic Research writing with over 8 years in academic writing. I have reviewed your project requirements and am ready to ass Περισσότερα

$72 AUD σε 3 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.0
imranhossain

Hi there, I would very much like to work with you on this project .I am professional with versatile supportive skills set developed through experience. I am an energetic and enthusiastic person who enjoys a challenge Περισσότερα

$88 AUD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2