Ολοκληρωμένο

Company Report Analysis- Accounting for Management Task

Ανατέθηκε στον:

kanchana1974

Hi Rose, I would be able to do this assignment. Please let me know for further. Look forward to hearing from you. Thank you.

$5 AUD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3

12 freelancers are bidding on average $7/hour for this job

xazoo

Hello! Being a Chartered Accountant I would love to work on this project, I hold Masters Degree of Economics as well and I am 100% sure, I can do this project professionally. You can check my reviews for my quality an Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(547 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(327 Αξιολογήσεις)
7.4
topacademics

A proposal has not yet been provided

$8 AUD / ώρα
(193 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

HI, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$6 AUD / ώρα
(142 Αξιολογήσεις)
6.8
RafNancy

-Being an experience academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I a Περισσότερα

$15 AUD / ώρα
(90 Αξιολογήσεις)
6.1
crispwriter

A proposal has not yet been provided

$10 AUD / ώρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.9
bkbee3

A proposal has not yet been provided

$5 AUD / ώρα
(90 Αξιολογήσεις)
5.3
OwnersPride1

If you are looking for a well researched and referenced academic paper, you can stop looking. I can provide you a paper that will make your professors marvel. I am competent in the latest MLA, APA, HARVARD, OXFORD, CH Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
klnbala

Hi, I am pleased to introduce myself as a seasoned academic writer specializing in financial analysis. I went through the attachments. The project is about analysing annual report of listed companies in particu Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
sanjibsahanew

Hi I would like to do the project. I am qualified professional with 25+ years of experience in Accounting & Finance in US / EU MNCs . Presently I am into my own consulting business. With this background , I will Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
kainguyen90

I am confident to complete this report for you within 2-3 days with the best quality as I have done many financial report analysis for investment decision for both businesses and uni students. Please feel free to conta Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maryam922

A proposal has not yet been provided

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0