Κλειστό

I would like to hire an ASP Developer

22 freelancers are bidding on average $1204 for this job

ITservice

Hi, I have 5+ years of experience. Developed various projects in .Net with MsSql database. Infact, 90% of the projects done so far are in ASP, which includes simple dynamic page to complex ecommerce related websites Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.5
gkalish

Sir I go through your project description and interested to do your project and will fulfill your expectation. Having 10 + years experience in developing web applications using Classic ASP, ASP.net, MVC, webservice Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.2
winmaclin

Hi Maurera, We are Full-Stack ASP.NET developers. And we can definitely help you with "Web Development, Responsive Design, APIs integration" as well on an "ongoing Maintenance and Enhancements" as per your needs. Περισσότερα

$1100 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.2
youtekdotcom

Dear Sir, Let me do it for you ! Being a full stack .NET developer for more than 7 years, experienced in .Net C# development, especially in website building within ASP.Net, MVC Pattern, WCF Service, Entity Framework, Περισσότερα

$750 USD σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
sriv151

Hi, Having a rich technical background of 15+ years into the IT field working in various capacities and roles from time to time. Experienced in all phases of SDLC from feasibility study & analysis, conceptual & pro Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
narivramanarao

I am familiar with .vbs files used to set for schedulers. i would rate myself as 10 in vbscript. Basically, i am ASP developer with 16+ years of experience in web development. I started my career as VB and Classic AS Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
TanzeelAhmed

I WILL DO FIRST TASK FOR FREE JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U, AFTER YOU AWARD ME JOB AND CREATE INITIAL MILESTONE FOR THIS PROJECT. Introduction: PLEASE SEE MY PROFILE FOR PAST W Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
orylin

Do you mean "classic" ASP (VbScript language)? I have 10+ years of experience as a web developer and database developer. ASP (Classic), ASP.NET, [login to view URL], C#, MS SQL Server, Entity Framework, NHibernate, LINQ, Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
Lesiasmith

Hello , I have 5 years experience in Android,IOS,php(mysql+html5,css3),wordpress(theme customization,plugin development,plugin integration,API integration) and E-commerce(payment integration,add to cart). http:// Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ebinarylogix

Greetings, We have resources available who have hands on experience of ASP. We have developed many websites in asp which we can share in message board. Please send us private message and we will discuss project scope i Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SoftIntelligence

Hi my name is Alex i am looking for job for long collaboration. I have 10 years experience C#.NET and dozens of completed projects. I am ready for resolve test task free for confirmation my experience. WEB FORMS or Περισσότερα

$1250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

$3298 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bilalghalayini

Hello, I am from Lebanon and have more than 8 years of experience in .NET technologies. I'm full stack senior developer.

$1400 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vicksan

HI, i have over 7 years of experience in .net technologies. I can code in classic ASP and in asp.net both. Kindly do let me know your requirements. Regards

$750 USD σε 24 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Agiletechstudio

Greetings! A team of Professional ASP.NET experts are at your service to provide you the best quality work on time and within budget. We are Proficient in: Asp.Net, C#, Asp.Net-MVC, SQL Sever, Web-API, Web services Περισσότερα

$944 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$1159 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NareshKtech

Hi I've been working as a Dot Net Developer from past 2 years. In my company I've done 3 projects in ASP.Net and participated in maintenance activities of 5 live applications. I'm an expert developer in ASP.NET. My Περισσότερα

$888 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0