Ακυρώθηκε

ASP.NET Create a grid control that inherits from UltraWebGrid + Design Web Forms

Project consists of two tasks:

1st

Create a ASP.NET Control that derives from Infragistic’s UltraWebGrid and offers a similar look and feel as the grid control used in sugar crm (You can test-drive sugar crm at this address:

[url removed, login to view])

2nd

For an asp.net 2.0 based web application, we need to design about 50 forms. These forms vary in complexity, some only may only have a handful of simple controls, some may contain multiple grids and popups.

We will make a rough design of these forms (create aspx pages with the controls) and you will put each of these into individual user-controls that follow the same design principles.

PLEASES SEE THE ATTACHED PDF FILE AND READ IT CAREFULLY BEFORE BIDDING

Ικανότητες: .NET, ASP

Περισσότερα: ultrawebgrid demo, demo ultrawebgrid, inherit ultrawebgrid, ultrawebgrid add group, estimate time design grid control aspnet, inherits ultrawebgrid, asp control inherits, web design & html principles of design, web design & html html forms, web design asp net, the principles of design, sugar suite crm, sugarcrm test, sugar crm test, sugarcrm design, sugarcrm asp.net, sugar crm asp net, s controls, project design web, principles of design, net based crm, infragistic controls, html design web, html 5 grid, grids for web design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Berlin, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #189330

18 freelancers are bidding on average $1261 for this job

best1

Kindly check PMB

$1500 USD σε 25 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.9
meetesh

Plz check my PMB

$1000 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
ByteAnt

Hello, we have rich ASP.NET experience. Please, check PM.

$1200 USD σε 14 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.7
webexpertz

Dear Sir, I am interested in your project and I request you to check your PM. Regards Webexpertz Team.

$1500 USD σε 45 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
7.1
Maestros

Plz Chk PMB

$1450 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.4
vinaso

We are DCT Group Viet Nam, we having more than 3 years in .NET and website development. We can do it. Pls check PM

$1000 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
yourssincerely

Ready to Start.

$1300 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
CodeSamurai

The task 1 can be completed with in a week. The task 2, can be done with in a 2 weeks. Ready to do this..

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shecourage

Hi Sir, We have gone through your requirements carefully and we certainly can help you fullfill the goals. We are a high-tech company with abundant experience and excellent programmers......We hope that you can kindly Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Symon123

Please check your PM for details.

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dealmakers

Please check PMB.

$1200 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Alphatec

Hello, We are very intersted with your project and able to start work immediately to provide higher satisfied solution to you. thanks Shiv Rajput

$1400 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gaurav22

Hi We have worked already with the infragistics components we have experience with both the window and web controls of the infragistics. We have implemented it in the some of intranet projects for our client .And the Περισσότερα

$1200 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sansoftsoftware1

We are engaged in development internet/intranet web applications and in all types of information technology related services. We develop interactive and dynamic web applications with our high standards of professional Περισσότερα

$1500 USD σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tubayatli

Ready to start :)

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atul090281

we having team expertise in providing web soluions which includes AJAX/ASP.net/C#

$1200 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
STechTree

Hi, I have got good experience on infragestic controls and asp.net controls. Please check pmb. Thanks, Adi.

$1100 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.9
RevInfotech

please check PMB

$900 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0