Find Jobs
Hire Freelancers

SketchUp 3D Modeling from CAD house plan

$250-750 USD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$250-750 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm looking for a skillful architect or 3D modeler who can take my DWG file house plan and transform it into a detailed 3D model using SketchUp. Key aspects of this projectinclude: - Modelling both the interior and exterior of the house. - Focus on structural details, no need to add furniture or accessories. Ideal applicants should have: - Proficiency in SketchUp and working with DWG files. - Strong understanding architectural details. - Previous experience in 3D modeling of residential buildings. - Attention to detail in their work. This project offers an excellent opportunity to showcase your 3D modeling skills and creativity. So, if this sounds like a challenge you would be interested in tackling, please place your bid.
Ταυτότητα εργασίας: 37824573

Σχετικά με την εργασία

85 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 12 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
85 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $358 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello, my name Denis. I'm architect and 3D designer with 15 years of experience and I can make 3D model from DWG file in SketchUp. I have done many projects liks this before. Can you send me please DWG file for this project and we will discuss price and timeframe. I can start work right now and I'll be happy to help you. Thanks Best regards Denis
$400 USD σε 5 ημέρες
5,0 (395 αξιολογήσεις)
8,6
8,6
Avatar Χρήστη
Hi,  I have read your SketchUp 3D Modeling from CAD house plan project details, and I can provide you with the best quality within your timeframe and with great options.  I have more than 10 years of experience in this field. My Freelancer portfolio can be found here: https://www.freelancer.com/u/stargateinfotech I will give you the first draft in a few hours. The design provided will be creative and according to your requirements.  I assure you that you will like my work. I look forward to working with you.  Ping me and let's discuss your project. Thanks ------
$300 USD σε 7 ημέρες
4,9 (246 αξιολογήσεις)
8,0
8,0
Avatar Χρήστη
HI I am an architect expert in AutoCAD and SketchUp. I can do it the 3d model ( interior and exterior) You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/av3d Jacky
$250 USD σε 7 ημέρες
4,9 (108 αξιολογήσεις)
7,2
7,2
Avatar Χρήστη
As an architect with vast exposure and understanding of architectural details, I am confident I would be a perfect match for your project. Over my 15 years of professional experience, I have honed my skills not just in SketchUp, but also in other essential software such as 3Dsmax, Lumion 3D, Revit, and AutoCAD which makes me a multi-dimensional asset. My approach to creating 3D models is driven by precision and meticulousness, allowing me to excel in detailed work like the structural elements of buildings. Moreover, my portfolio showcases my versatility in handling various types of projects including residential ones like yours - encompassing not only the interiors but also exteriors. In conclusion, selecting me for your project will guarantee adherence to timelines without compromising quality. I am equally excited to lend my creativity and expertise to your design while respecting your vision. Let's make your DWG file house plan come alive with the masterful application of SketchUp and my skill-set
$250 USD σε 7 ημέρες
4,8 (250 αξιολογήσεις)
7,4
7,4
Avatar Χρήστη
Hello, we have reviewed your project. Together with my team, we can assist you in every way in terms of architecture. From architectural technical drawings to ultra-realistic 3D photos. We have provided remote support to many offices abroad and we continue to work with them, in this sense, we have important references especially from America and Germany. We create contemporary and traditional buildings with a flexible design approach. We have a command of all architectural and engineering programs and have a carefully established team. Do not forget that you will enjoy working with us and we will decide together with you at every moment of your project, please send us a message to get started. Good day.
$500 USD σε 7 ημέρες
4,9 (45 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
Hello, I am interested in designing your project. I am an Architect and have experience in design, 3d visualization, construction drawing, interior design, exterior and landcaping I am professional in Auto-cad, Sketch up, and Lumion. waiting for you to hire me
$500 USD σε 3 ημέρες
4,9 (41 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
With a rich proficiency in SketchUp and working with DWG files, I have the precise skills you need to transform your CAD house plan into a detailed 3D model, portraying the exact structural details of your dream home without compromising on any architectural intricacies. My previous experiences with creating 3D models of residential buildings have honed my ability to replicate even the most delicate features, and as mentioned, this project would purely focus on structural aspects which aligns perfectly with my skill set. What sets me apart is my attention-to-detail approach. I understand that your house is not just a physical structure but also an embodiment of your ideal lifestyle, and I want to do justice to that vision. By meticulously crafting every wall, window, and door according to your DWG files, I aim to showcase your house plan in its truest form through realistic 3D renderings. And lastly, let's not forget the touch of creativity and boundless passion I bring to every project. From transforming simple ideas into stunning 3D masterpieces to breathing life into architectural plans, my work has always centered around evoking emotions and creating an immersive experience. Your project offers a unique opportunity to showcase this proficiency, and I cannot wait to take up the challenge!
$300 USD σε 7 ημέρες
5,0 (32 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Dear mr or mrs, I am proffesional architectural designer with 8 years work experience in Sketchup interested about your proejct, Please share more details over chat, Regards, Viktor Pap
$350 USD σε 5 ημέρες
4,7 (15 αξιολογήσεις)
6,0
6,0
Avatar Χρήστη
Hello! Thank you for reading my proposal. I have all skills that you need, and I can provide good quality work in quick time. Please send me mesage so we can discuss more abouth the project. Also please take a look my profil and reviews: https://www.freelancer.com/u/vladanver?from=bids&ref_bid_id=334780132&ref_project_id=32325632 Thank you
$250 USD σε 7 ημέρες
4,9 (53 αξιολογήσεις)
5,9
5,9
Avatar Χρήστη
Hello, i am ready exited to work you as i read your job description SketchUp 3D Modeling from CAD house plan I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Revit ,FBX ,Unity, Render also interior and exterior design. I have experience in field of more than 5+ years. I can Create Intro and Explainer Videos. for products and companies. Kindly check My Portfolio as well. Hope for your very soon reply. Thank you
$252 USD σε 2 ημέρες
5,0 (22 αξιολογήσεις)
5,1
5,1
Avatar Χρήστη
Hello Dear I am an expensive experienced Architect and 3D modelling. Main skills are Sketchup, Revit, AutoCAD, Chief Architect, ArchiCad, and 3ds max. I will deliver quality of work in tight deadlines. Thanks for your review. Best regards.
$250 USD σε 1 ημέρα
5,0 (23 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
With my 5+ years of experience as a 3D modeler and architect, I am confident that I am the perfect fit for your project. Throughout my career, I have worked extensively with DWG files, SketchUp, AutoCAD, and the entire Creative Suite arsenal - including Photoshop and Lumion. This background not only ensures that I can skillfully convert your DWG house plan into a detailed 3D model but also provides me with a strong understanding of architectural details. My approach to any project is always grounded in attention to detail and a firm commitment to delivering my best work. In line with your requirements, I can emphasize structural details while eschewing furniture and accessories, creating an end product that is precisely tailored to your vision. Moreover, I take genuine pleasure in turning conceptual designs into visually tangible realities. I see your project as an unparalleled opportunity to showcase my skills not only in SketchUp but also in 3ds Max - where I will deliver exceptional 3D renderings of both the interior and exterior of your house. Reach out today so we can discuss the details further and begin transforming your plans into a stunning 3D reality!
$250 USD σε 2 ημέρες
4,9 (35 αξιολογήσεις)
5,2
5,2
Avatar Χρήστη
Hi, there Very glad to place bid on your project. I have read your project descriptions carefully. As I'm Sketchup, AutoCAD expert and building architect, I have many experience on 3D modelling. If you hire me, your project will be completed very quickly with better quality. Thanks for your review. Regards.
$250 USD σε 1 ημέρα
5,0 (16 αξιολογήσεις)
5,0
5,0
Avatar Χρήστη
Hi there... I am excited for your project. I believe that with my skills I can handle your project according to your wishes. tell me about your project, its free. Thanks
$250 USD σε 3 ημέρες
4,9 (28 αξιολογήσεις)
5,2
5,2
Avatar Χρήστη
Hi there! My name is Manish S, I have read your requirement "your DWG file house plan and transform it into a detailed 3D model using SketchUp" and i am sure that i can complete it perfectly because your requirement is exactly matching my skill so I am confident that I can bring your vision to life. I am ready to start the work with you..let's do a quick chat and get started! I am highly skilled in architectural 3d Renderings, 3d Modeling, 3d drawing, visualisation, landscape, furniture, interior and exterior designing... My services: -- Architectural Exterior and interior designs (residential and commercial) -- (2d and 3d) drawing -- Photorealistic 3d renders -- High quality 3d modelling I use AutoCAD,cad/cam, SketchUp,3dsmax, Vray, Solidworks, Maya,Revit, Lumion,etc. in
$250 USD σε 7 ημέρες
5,0 (22 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
Hello, I'd love to work with you to create a 3D CAD HOUSE MODEL with "PHOTO REALISTIC RENDERING" for your "HOUSE" according to your size and with your provided DWG Plan as per your requirements. I can assure you that my created 3D CAD HOUSE MODEL will be made on high polynodes, textures, rendering, lighting, mashing, and other things to meet your expectations within the allotted time frame at a reasonable price along with all source files (STL, OBJ, FBX, STEP, DWG, and others), as well as until you are 100% satisfied. I have more than 10 years of experience as a skilled 3D modeler and animator with knowledge of the most up-to-date software programs, including 3Ds Max, Blender, Maya, Unity, Solid works, and others. You can review my skill set by 3D clicking on this link: https://www.freelancer.com/u/riijahfatima123 Best regards, Rija Fatima.
$250 USD σε 1 ημέρα
5,0 (2 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Welcome, All Good and ready to Work on your project SketchUp 3D Modeling from CAD house plan with description "I'm looking for a skillful architect or 3D modeler who can take my DWG file hous......" Professional skills in Autodesk Revit, 3ds Max, 3D Modelling, 3D Animation and 3D Rendering. AI, PSD, JPEG, PNG, PDF or any Required Format. Served Many clients with similar work at Highest level of Satisfaction. Quickly Check out my Profile: https://www.Freelancer.com/u/DezignzBeasT Do you have Color Preferences? Click the CHAT button & Lets Start the work! Best Regards DezignzBeast
$250 USD σε 2 ημέρες
4,7 (17 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
With my extensive 4+ years experience as a 3D artist, I am confident in my ability to transform your DWG file into an exceptional 3D model using SketchUp. I have a comprehensive understanding of architectural design and can guarantee that the structural details of your house will be accurately replicated in the model. Being proficient in working with DWG files using SketchUp, I can assure you that a high level of precision and attention to detail will be evident in my work. Moreover, my expertise extends beyond basic modeling; I am skilled in 3D rendering and animation which can add valuable depth to your project. While focusing on the task at hand, I am also quite open to challenges and possibilities for creativity within your project's requirements. As an independent freelancer, I'm dedicated to delivering work that is clear, simple and effective. I believe this aligns well with your need for detailed 3D modeling devoid of furniture or accessories. It would be a pleasure to be part of your project, showcase my skills, and provide you with top-notch output that exceeds your expectations. Thank you for considering my bid. I look forward to delivering excellence for you!
$270 USD σε 1 ημέρα
4,9 (30 αξιολογήσεις)
4,5
4,5
Avatar Χρήστη
As an architect and 3D modeler with extensive experience using SketchUp and working with DWG files, I am confident of my ability to transform your CAD house plan into a detailed 3D model that beautifully showcases its structural details. My career revolves around bringing architectural designs to life through 3D modeling and visualization, and I take great pride in paying meticulous attention to detail in every project. What sets me apart is not just my proficiency in the necessary software tools like SketchUp, butalso the strong understanding of architectural details acquired through years of practice. This enables me to create precise and accurate 3D models that align perfectly with the original designs. In addition, my previous experience in 3D modeling of residential buildings further solidifies my suitability for this project. It has honed my capacity to attain a perfect balance between accuracy and artistic aesthetics while emphasizing structural integrity. So, if you are looking for a precise, detailed, and high-quality 3D model of your house plan using SketchUp, I am here to exceed your expectations at every step. Let's discuss your project further!
$300 USD σε 2 ημέρες
4,8 (26 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
With over 8 years of professional experience in architecture, interior design, and 3D modeling, our team at Dreams Home Design® is poised to bring your CAD house plan to life using SketchUp. As adept users of SketchUp and experienced DWG handlers, we can assure you of a detailed and accurate 3D model for both the interior and exterior while preserving the all-important structural details. We understand the value of paying close attention to detail and have made this a cornerstone of our work ethic. Our past three years' experience in residential architectural projects means we have a good grasp of your needs as a client - concentrating on structural details with a lesser emphasis on furniture or accessories. My Architectural Planning and Interior Design capabilities will also come in handy in ensuring that your spaces are not only structurally sound but also functional and aesthetically pleasing. Driven by passion, dedication, and timely delivery, we go the extra mile to add value to our clients' projects. Engage us today for superior 3D Modeling that brings your house plans to life.
$285 USD σε 4 ημέρες
4,6 (28 αξιολογήσεις)
4,9
4,9

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED STATES
Glenwood Springs, United States
0,0
0
Μέλος από Δεκ 4, 2022

Επαλήθευση Πελάτη

Άλλες δουλειές από αυτόν τον πελάτη

New home 3d renderings
$250-750 USD
New home 3d renderings -- 2
$250-750 USD
Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.