Κατάλογος Εργασιών : Develop a JS function to read out like button status via CSS - Develop a Labview sub VI to find maximum intensity in x-y plane