Κατάλογος Εργασιών : Detection of Fault Location in Transmission Lines using Wavelet transform - Detection of speakers