Κατάλογος Εργασιών : designing a website launch poster that attracts the user at first look - Designing a WordPress multi-page template theme