Κατάλογος Εργασιών : Designing a website for a startup company - Designing a website which is control panel of an application