Κατάλογος Εργασιών : desktop application of bus notifier - Desktop Application that can operate power shot Camera and scanner