Κατάλογος Εργασιών : Designing a proffesional product catalogue for primting - Designing a RESTful API for an existing website