Κατάλογος Εργασιών : Design the App and Integrate(Functionalities and everything else is done) - Design the brand name & logo