Κατάλογος Εργασιών : Design some Stationery and Business Cards - Design some Stationery for Corporate Birthday Card - ongoing work