Κατάλογος Εργασιών : Design of Productbrohure - Design of ready made frame header (5) and packaging design for picture mounts