Κατάλογος Εργασιών : Design me a Product (Cash management, Cash handling and Cash recycling) - Design me a Product - Bluetooth Heart Rate Monitor (+)