Κατάλογος Εργασιών : Design of an iPad (retina resolution)one orientation app for pilots - design of any computing component