Κατάλογος Εργασιών : Design Company Logo and Business Card - Design company logo. I already have the logo, just need tweaks on font type...