Κατάλογος Εργασιών : Design business cards & convert logo sketch to v. graphic - Design Business Cards and a Logo - Repost - open to bidding