Κατάλογος Εργασιών : Design and Update a couple of key Website Pages - design and validation of website and input boxes like examples