Κατάλογος Εργασιών : Design eines Logos für Eiweißshaker - Design eines Logos for Jäger3 - ongoing work