Κατάλογος Εργασιών : Design and develop a Wordpress website - Design and develop an array of LEDs that are responsive to a magnetic field