Κατάλογος Εργασιών : Design and set up Web application, Mobile application: Android, IOS, Windows mobile. - Design and Setup Online Bookstore