Κατάλογος Εργασιών : design and manufacture a camera glide track / slider - Design and manufacture of a Bluetooth-enabled button