Κατάλογος Εργασιών : Design and integragate a new layout into my membership script! - Design and integration of MailChimp templates and pages