Κατάλογος Εργασιών : Design and Manufacture mobile phones that run on Android OS - Design and Migrate the existing Login pages