Κατάλογος Εργασιών : Design and code new program UI for Linux program. QT - WXWidgets -GTK. c/c++ - Design and Code Sticky Ad for Wordpress