Κατάλογος Εργασιών : Design and manufacture a GPS chip with long battery life - Design and manufacture of a simple circuit