Κατάλογος Εργασιών : Design an Android Application for Corruption Complaints. - Design an Android screen with static and dynamic info