Κατάλογος Εργασιών : Design an Application (FORM) HTML Page - design an application, java