Κατάλογος Εργασιών : Design an Advertisement - Craigslist Style - Must look Identical - 25 Images - Design an Advertisement - ongoing work