Κατάλογος Εργασιών : Design a promotional Flyer - Design a Property Flyer for Web Use Only - JPEG