Κατάλογος Εργασιών : Design a simple admin panel (dorking) - Design a simple app