Κατάλογος Εργασιών : Design a logo, flyer, visual and facebook profile picture and cover photo - Design a Logo, index and subpage.