Κατάλογος Εργασιών : Design a Logo for the Undergrad in Biomedical Engineering - Design a Logo for Thomas Warburton Clothing Company