Κατάλογος Εργασιών : Design a logo for an automobile website. - Design A Logo For an eCommerce Store within hours (Basic Logo)