Κατάλογος Εργασιών : Design a custom win32 control: Display like Disk Defrag - Design a customer guarantee certificate - double sided A4 landscape