Κατάλογος Εργασιών : Design a Brochure - Health Care Brochure - 2 Page Brochure done in Adobe Illustrator - Design a Brochure - ongoing work