Κατάλογος Εργασιών : Design a Banner Sizes 12 feet * 8 feet & 6 feet * 3 feet - Design a banner to look great that will be used as a standard for a fashion store