Κατάλογος Εργασιών : Design a Book Cover for CreateSpace and Kindle! Front, Back and Spine + 3D Model - Design a Book Interior for Print in InDesign